Generalforsamling 2021

Kære alle 

 

Desværre er 2021 ikke startet, som vi havde håbet og troet. Kursusprogrammet var lavet og vi synes faktisk selv, at vi havde fået lavet mange gode nye tiltag. Desværre var covid-19 ikke færdig med at lave rod i vores planer. Vi kan da heldigvis glæde os over, at vi fik lov at gøre efterårssæsonen færdig.

 

Desværre betyder covid-19, at vi kan være nødt til at udsætte generalforsamlingen, som jo efter vedtægterne skal holdes i løbet af marts. Vi forsøger – så snart vi får lov at mødes fysisk igen – at holde generalforsamlingen og vil indkalde via e-mail, annonce og hjemmesiden.

 

 

Du kan hjælpe foreningen økonomisk ved allerede nu at indbetale dit kontingent for 2021

Indbetaling af kontingentet på 60 kr. kan ske via mobilpay nr. 197488, eller via overførsel til konto 9200-562355648 (husk at oplyse fulde navn i forbindelse med overførslen).

KONTAKT


Visborg Husflidsforening
Kjellerupsgade 66
Visborg
9560 Hadsund

Skoleleder: Jens Lund

Telefon: 20 25 32 52

Mail: visborg@fora.dk

CVR: 15493232

Telefontid: Helst efter kl. 16

https://www.instagram.com/?hl=da


Medlem af Fora
;