Generalforsamling

Lørdag d. 7. marts kl. 10

Referat at generalforsamlingen er lagt som pdf på denne side. Selvfølgelig uden underskrifter som kan kopieres men både referent og dirigent har fysisk skrevet under. 

 

Dagsorden:

                            

1 Valg af dirigent og referent 

2 Aflæggelse og godkendelse af beretning fra bestyrelse og skoleleder

3 Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4 Drøftelse af program og indhold af medlems aktiviteter og klubvirksomhed for de kommende år

5 Indkomne forslag

Skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen kan enten sendes pr. e-mail til visborg@fora.dk, pr. brev til Visborg Husflidsforening att. formand Jens Lund, Kjellerupsgade 66, Visborg, 9560 Hadsund eller afleveres til formanden personligt

 

6 Valg til bestyrelsen

a) 4 bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Jens Lund, Faketa Leto, Hanne Jensen og Margrethe Jensen

b) 2 suppleanter

På valg er: Michael Mayo og Charlotte Boeriis

 

7 Valg af revisorer og en revisorsuppleant

a) På valg som revisor er: Søren Mousten

b) på valg som revisorsuppleant er: Diana Jensen

 

8 Eventuelt

 

Under punkt 2 vil bestyrelsen redegøre for status på sagen vedrørende den tidligere skoleleder.Visborg Husflidsforening
Kjellerupsgade 66
Visborg
9560 Hadsund

Skoleleder: Formand Jens Lund

Telefon: 20253252

Mail: skoleleder.visborg@gmail.com

CVR: 15493232

Telefontid: Mellem 16 - 18. Indtal besked, hvis du ønsker at blive ringet op.

MobilePay 19 74 88 - Visborg Husflidsforening Bank overførsel til 9200 - 4562355648 Husk at skrive hvilket hold eller hvad der overføres penge for. Vedr. tilmelding til kurser kontakt Else Rasmussen på tlf. 24 24 40 59

Medlem af Fora