Generalforsamling

Generalforsamling 2020 i Visborg Husflidsforening afholdes lørdag den 7. marts, kl. 10:00 på Kjellerupsgade 66, Visborg.

Dagsorden:

                            

1 Valg af dirigent og referent

2 Aflæggelse og godkendelse af beretning fra bestyrelse og skoleleder

3 Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4 Drøftelse af program og indhold af medlems aktiviteter og klubvirksomhed for de kommende år

5 Indkomne forslag

Skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen kan enten sendes pr. e-mail til visborg@fora.dk, pr. brev til Visborg Husflidsforening att. formand Jens Lund, Kjellerupsgade 66, Visborg, 9560 Hadsund eller afleveres til formanden personligt

 

6 Valg til bestyrelsen

a) 4 bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Jens Lund, Faketa Leto, Hanne Jensen og Margrethe Jensen

b) 2 suppleanter

På valg er: Michael Mayo og Charlotte Boeriis

 

7 Valg af revisorer og en revisorsuppleant

a) På valg som revisor er: Søren Mousten

b) på valg som revisorsuppleant er: Diana Jensen

 

8 Eventuelt

 

Under punkt 2 vil bestyrelsen redegøre for status på sagen vedrørende den tidligere skoleleder.Visborg Husflidsforening
Kjellerupsgade 66
Visborg
9560 Hadsund

Skoleleder: Formand Jens Lund

Telefon: 20253252

Mail: skoleleder.visborg@gmail.com

CVR: 15493232

Telefontid: Mellem 16 - 18. Indtal besked, hvis du ønsker at blive ringet op.

MobilePay 19 74 88 - Visborg Husflidsforening Bank overførsel til 9200 - 4562355648 Husk at skrive hvilket hold eller hvad der overføres penge for. Vedr. tilmelding til kurser kontakt Else Rasmussen på tlf. 24 24 40 59

Medlem af Fora