Klog på livet?

Klog på livet?


Den 28. november 2019 er Visborg Husflidsforening vært ved et debatarrangement. Hans Grishauge, som
er kendt som højskolemand og projektmager, lægger op til en diskussion om håndværk og dannelse.

Alt for ofte anerkendes det ikke, at håndens arbejde også kræver viden, omtanke og gode kundskaber, siger
Hans Grishauge, der gerne vil slå et slag for anerkendelse af håndens arbejde og al den viden, som godt
håndværk forudsætter.

Evnen til at fordybe sig, evnen til at tilegne sig ny viden både boglig og praktisk går måske gennem
håndværk. Skårup Skole på Sydfyn arbejder med at øge børns læselyst gennem håndværk. Vi kommer til at
mangle dygtige faglærte håndværkere i de kommende år. I mange år har det handlet om, at så mange som
muligt skulle have en studentereksamen fra det almene gymnasium og derefter tage en videregående
uddannelse. Har det ført til, at vi har glemt, at forudsætningerne for en del af dansk succes i eksporten
hænger sammen med, at vi har gode håndværkstraditioner? Er der stadig plads til et godt håndværk i
Danmark? Der er mange spørgsmål og mange vinkler, vi vil gerne lægge op til debat om, hvad håndværk er,
og hvordan koblingen til dannelse skal forstås.

Det er gratis at deltage i arrangementet. Kaffe og brød kan købes.

KONTAKT


Visborg Husflidsforening
Kjellerupsgade 66
Visborg
9560 Hadsund

Skoleleder: Michelle Nørgaard Lund Mayo

Telefon: 28 30 26 07

Mail: visborghusflid@gmail.com

CVR: 15493232

Medlem af Fora